ebet,ebet官网

?赣南脐橙黄龙病特有内生菌的研究

作者:ebet官网 来源:ebet官网    更新时间:2019-01-03 09:59:09    浏览:5464
    本项目以赣州地区果园为调查区,找到赣南脐橙黄龙病特有内生菌属,并用适宜的培养基纯化培养黄龙病菌相关性内生菌,以相关性内生菌为筛选抑菌药剂的目标指示菌筛选找到选择性抑菌药剂,将筛选到的抑菌药剂对患黄龙病脐橙果树作用,检测患病果树内生菌群和黄龙病菌的变化。
技术创新点:
            1)用黄龙病菌相关性内生菌为目标指示菌,筛选治理黄龙病药物的方法。
            2)发现多粘芽孢杆菌发酵液对黄龙病菌相关性内生菌的抑制具有优异的选择性。
            3)设计黄龙病特征引物和探针,建立荧光探针QPCR快速定量检测黄龙病菌浓度的反应体系。

    本项目首次发现多粘类芽孢杆菌发酵液在柑橘黄龙病防治上的应用,且初步进行了田间实验,具备开发新型黄龙病防治药剂的潜力。