ebet,ebet官网

国际交流与合作——澳大利亚

作者:ebet官网 来源:ebet官网    更新时间:2018-11-30 10:21:58    浏览:6337

                                       国际交流与合作——澳大利亚


    自2005年开始与澳大利亚高校进行合作。与昆士兰大学、卧龙岗大学签订项目合作及科技人员互访协议。

    与昆士兰大学材料学院进行高强高导电铜合金材料合作研究

    与卧龙岗大学进行高强高导电铜合金材料加工技术合作研究

1543544732869586.png1543544736957629.png1543544740116891.png